Tidig upptäckt viktig för barn med neuropsykiatriska funktionshinder

Nu har landstinget klubbat sin slutrapport om ”Barn med neuropsykiatriska funktionshinder” som till exempel damp, ADHD, autism och aspergers syndrom.

I målen för hur barnen ska tas om hand om hand poängteras bland annat vikten av tidig upptäckt.

Det behövs mycket information till alla som möter barn i sitt arbete, oavsett om det är BVC, primärvården, förskolan eller skolan, säger Ewa Söderberg, landstingsråd, och ordförande i den grupp som tagit fram handlingsplanen. Genom att tidigt hitta de här barnen och ge dem den vård och hjälp de behöver kan man undvika ännu svårare problem när barnen blir äldre.

Kicki Östensson från Föreningen Autism i Härnösand säger att hon ser mycket positivt i rapporten, men att det återstår mycket innan bemötandet och vården av barn med neuropsykiatriska funktionshinder fungerar bra.

Ännu värre är det för de vuxna. De förblir ofta odiagnosticerade och får ett kränkande bemötande när de söker hjälp.

Människor med adhd och aspergers syndrom är överrepresenterade i fängelser och bland dom hemlösa, säger Kicki Östensson som välkomnar att gruppen vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder nu blir nästa prioriterade område för Landstinget.