Pensionärer vår välja service från hemtjänsten

I Askim kan pensionärerna sen en månad välja vilken service de vill få från hemtjänsten.

Hemtjänsten har delats upp i en omsorgsdel och en servicedel och utifrån en servicemeny kan pensionärerna välja vilken service de vill ha, exempelvis städning lite oftare eller något annat.

Pensionärerna betalar som vanligt 79 kronor för varje servicetimma - för kommunen ska det inte totalt sett bli dyrare, anser projektledaren.