Bidrag till skyddszoner dras in

Att inte odla och gödsla nära vattendrag har varit ett sätt att minska kväveläckage i lantbruket. Men det arbetet kommer att stoppas eftersom ersättningar för nya anslutningar har dragits in, konstaterar LRF.

På Gotland har bönderna jobbat hårt med frågan och ifjol så var 240 hektar i så kallade skyddszoner.

LRF på ön anser att det är ett viktigt sätt att skydda det gotländska landskapet och anser att regeringens vårbudget är motsägelsefull.

Bidragen för skyddszoner dras in samtidigt som regeringen säger sig vilja verka för höga miljömål.