Kraftig försämring av vård av dementa

Personalen på vårdhemmet Ängegården i Brunflo slår larm om att vården av gamla och dementa kraftigt försämrats de senaste åren.

I ett brev till kommunen skriver personalen att verksamheten på äldreboendet inte når upp till de mål och riktlinjer som kommunen satt upp.

Det handlar om äldre som inte kommer ur sängarna på dagen och som inte får komma utomhus, skriver Östersunds Posten.