Stora investeringar i Visby hamn

Tekniska nämnden i Gotlands kommun vill göra investeringar för närmare 360 miljoner kronor, enligt planen fram till 2008.

Pengarna ska bland annat användas till att flytta godshanteringen från Visby hamn till Klintehamn och Slite.

Det behöver också göras stora reparationer i Visby hamn, som bland annat behöver fördjupas.

Här hoppas kommunen att staten ska bidra med pengar.

Andra saker som finns i investeringsplanen är flytt av kallbadhuset i Visby och en ny byggnad för högskolan.