Förslag på ny försäkring

SACO:s ordförande i Karlstad, Anna Ekström, anser att det bör inrättas en särskild rehabiliteringsförsäkring.
Ansvaret för rehabilitering av sjukskrivna bör föras över från arbetsgivare, sjukförsäkringen och Försäkringskassan till en allmän och obligatorisk rehabiliteringsförsäkring som ägs gemensamt av arbetsmarknadens parter och sjukförsäkringen. Ekström föreslår att försäkringen bekostas av arbetsgivaren genom arbetsgivaravgift. Själva åtgärderna kan genomföras av andra aktörer.