Västra Götaland klarar inte att införa vårdgarantin

Västra Götalands Regionen kommer inte att klara av att införa den nationella vårdgarantin den 1 november då den träder i kraft.

Man har det inte ens som mål utan riktar istället in sig på nästa år och vårdgarantin ska gälla fullt ut först den 31 december 2006.

Bara tre landsting bedömer att de kommer att klara den nationella vårdgarantin den 1 november. Det visar en genomgång i alla landsting och regioner som Dagens Samhälle gjort.

Den nationella vårdgarantin innebär att landstingen ska garantera behandling inom tre månader på alla områden garantin omfattar.