Mark vid Mälaren saneras

Ett markområde i Liljeholmen i södra Stockholm, där det tidigare låg en sjönära svavelsyrafabrik, ska nu saneras. Fabriken låg på en tomt intill Mälaren från slutet av 1800-talet till 1940-talet.

Tomtens norra del fylldes ut med restprodukter från svavelsyratillverkningen - så kallade kisbränder.

Eftersom ingen idag kan ställas tills svars för utsläppen, och eftersom det läcker ut i Mälaren, så ger nu länsstyrelsen i Stockholm drygt 14 miljoner kronor i bidrag till Stockholms stad, för sanering av området.