Kalmar läns landsting bland de optimistiska i landet

Kalmar läns landsting sticker ut hakan och säger att man klarar av att ge behandling inom tre månader och uppfylla den så kallade vårdgarantin när den införs i höst.

Det är bara tre landsting som tror att dom klarar det. De flesta tror sig få problem på i alla fall någon eller några sjukvårdsområdet.