100 tjänster till Luftstridsskolan

Idag presenterar försvaret resultatet av de bemanningsförhandlingar som avslutades igår. Presentationen är intern, men Radio Uppland kan avslöja att Uppsala är den stora vinnaren, då uppemot 100 militärer kommer att börja jobba på den i Uppsala nyinrättade Luftstridsskolan.

Luftstridsskolan har idag ungefär 400 anställda, men saknar ungefär 100 militärer. Flera av vakanserna är framtida pensionsavgångar, samt vakanser inom projekt och funktioner som ännu inte startat.

Men personalbristen har ändå varit så stor att man inte klarat av alla sina nuvarande uppgifter.

Personalen som skall fylla vakanserna kommer huvudsakligen att komma ifrån F4 i Östersund, samt P10 i Strängnäs och AMF 1 i Vaxholm .

Nästa vecka kommer en större grupp militärer som är intresserade av vakanserna till Uppsala.

De ansvariga vid Luftstridsskolan kommer tillsammans med kommunen att visa runt militärerna i kommunen.

Enligt Rafael Bengtsson kommer det inte vara några problem att fylla vakanserna.

-Många är intresserade så kommer nog gå bra att fylla alla tjänsterna.