Fler skador än väntat under röjningen

Röjningsarbetet i den stormskadade skogen är mycket farligt. På Värnamo lasarett har man tagit emot fler skadade skogsarbetare än väntat.

– En natt opererade vi tre olika skogsarbetare hela natten, säger Terje Blomstrand.

Enbart på akutmottagningen i Värnamo har det sedan stormen i januari dagligen kommit in två-tre skogsarbetare, som skadat sig vid röjningsarbetet.

– Vi var överraskade över omfattningen både svåra och lindrigare skador. De hade sågats sig i fötterna, vaderna och i låren. Det är anmärkningsvärt att flera har gått ut i skogen utan skyddskläder. Vi har haft patienter som gått ut i jeans och sågat sig och en som hade sågat sig i foten hade lågskor på sig ute i skogen. Det är ändå skogsägare som inte är rena amatörer utan borde klä sig bättre, säger Terje Blomstrand på Värnamo lasarett.

Sammanlagt har nio personer omkommit i röjningsarbetet i södra Sverige. Det är träd som fallit ner och rotvältor som slagit igen.

En rotvälta kan vara tre-fyra meter hög och väga flera ton.

– Det kan vara så att all tjäle inte gått ur marken än. När den släpper kan rotvältan slå igen eller så kan det komma en kraftig vindpust och putta igen vältan. De är lömska och kan ramla både framåt och bakåt. Därför ska man inte vara i närheten av dem, säger Håkan Rosengren på Arbetsmiljöverket.

Sven Börjesson
sven.borjesson@sr.se