Miljögifter kan stoppa vattenkraftverk

Nu skall frågan om ett vattenkraftverk i Ljungaån i Örby slutligen avgöras. Frågan har prövats av miljödomstolen tidigare, men nu kommer den högsta instansen Miljööverdomstolen till Mark för att avgöra frågan. Det kan bli betydligt svårare att få igenom ett bygge eftersom det finns miljögifter i området och kommunen håller på att inrätta ett skyddsområde för vattentäkt med hårda restriktioner.

Frågan om det är lämpligt att bygga ett kraftverk i Ljungaån har prövats en gång tidigare. Då ställdes vattenkraften mot de höga naturvärdena som finns i ån. Exempelvis finns den sällsynta flodpärlmusslan och i ån fortplantar sig också den sällsynta insjööringen som finns Öresjön.
Men det finns också andra hot. På två platser i området  finns det miljögifter. Där kraftverket skall byggas har det funnits ett sågverk där gifter från träimpregneringen finns kvar i marken och i närheten läcker det tungmetaller från en gammal soptipp.  Längre ner i ån ligger en vattentäkt och när frågan prövades förra gången blev det nej.
I mitten på maj kommer milööverdomstolen till Mark för att göra en ny prövning. Nu har förhållandena ändrats och det kan bli ännnu svårare att få igenom ett vattenkraftbygge. För nu håller kommunen på med att utvidga vattenskyddsområdet och det gör att platsen vid elkraftverket kommer att hamna i det inre skyddsområdet. Och där kan det bli hårda begränsningar för hur man får schakta och arbeta i området.