Upplands Väsby utan bindestreck

Kammarkollegiet ska utreda om Upplands Väsby ska få ta bort det bindestreck som enligt ett gammalt regeringsbeslut finns i kommunens namn, men som inte har använts på 50 år.
Kommunen har ansökt hos regeringen om att få ändra namnet, och i går beslutade regeringen att kammarkollegiet ska utreda namnfrågan. Kommunen hävdar också att Upplands Väsby med bindestreck i datakörningar förväxlas med andra kommuner med bindestreck i namnet.