AD friade Norrköpingsföretag

Arbetsdomstolen friade igår en bilverkstad i Norrköping från anklagelserna om att ha utsatt en 56-årig man med bosniskt ursprung, för etnisk diskriminering.

Tvisten började för snart tre år sedan i samband med att företaget valde att anställa en svensk kvinna som kontorist istället för 56-åringen, trots att han hade bättre meriter.

Företagets motivering var att tjänsten redan var tillsatt när 56-åringens ansökan kom in och att beslutet inte hade något med hans etniska bakgrund att göra.

Det är en förklaring som domstolen godtar och i domen konstaterar man bland annat att det inte finns någon lag som säger att en arbetsgivare inte får tillsätta en tjänst innan ansökningstiden gått ut.

Domen kritiseras dock av Hanna Simberg, jurist på byrån mot diskriminering i Norrköping:

- AD har egentligen inte tagit ställning i frågan om diskriminering utan nöjer sig med att konstatera att  diskrimineringförbudet inte går att tillämpa eftersom företaget redan anställt en annan, säger hon och efterlyser en tydligare lagstiftning. 

Den friande domen från Arbetsdomstolen går inte att överklaga.