Svårt störa mobiltelefoner på fängelser

Efter de uppmärksammade rymningarna från flera fängelser i landet förra sommaren har säkerheten skärpts på ett antal anstalter, men fortfarande finns inget fullt fungerande störningssystem för mobiltelefoner. På Hall har man problem.

På Hallanstalten utanför Södertälje började ett mobilstörningssystem installeras i slutet av förra året, men arbetet har stött på problem.

– Systemet fungerar bara till hälften. Vi bryter inte trafiken, men vi kan se i loggboken om vi har haft trafik eller inte, säger Per-Åke Palmqvist, som är anstaltschef på Hall.

Problem vid tester
Hallanstalten är den första anstalt i Sverige där ett mobilstörningssystem installerats. När systemet började testas visade det sig att det inte fungerade.

Störsändarna har inte klarat att slå ut mobiltrafiken helt eftersom de svenska mobilnäten är för bra.

Alla 120 störsändare, som monterats upp på Hall, måste tas ner och systemet förbättras. Det är osäkert när systemet kommer att fungera, men förhoppningen är att det är om någon eller några veckor, enligt Per-Åke Palmqvist.

Utveckla personalen
Han tror att det nya systemet kan bli bra, men varnar samtidigt för att bara vidta tekniska säkerhetsåtgärder. Personal och teknik måste utvecklas samtidigt, säger han.

– Det är klart att ju högre murar vi bygger, ju större är risken för tagande av gisslan. Det kan man inte bortse ifrån, säger Per-Åke Palmqvist.

Är du skeptisk till de tekniska förändringarna?

– Nej, jag är inte skeptisk, men jag vill betona igen att vi måste göra någonting på insidan i förhållande till de intagna också, säger anstaltschefen.

Samtal kan mätas
Vid rymningen från Hallanstalten förra sommaren hade vårdare smugglat in mobiltelefoner till de intagna.

Med det nya systemet går det att se om det förekommer mobiltrafik på anstalten, men vad resultatet av det blivit svarar Per-Åke Palmqvist svävande på.

– Jag är nog ganska säker på att vi inte har någon mobiltrafik igång. Det tror jag inte, säger Per-Åke Palmqvist, som är chef på Hallanstalten utanför Södertälje.

Lisen Forsberg
l
isen.forsberg@sr.se

Maria Blomquist
maria.blomquist@sr.se