Kraftigt ökad vinst för ABB

ABB visar upp positiva siffror. Koncernen redovisar en nettovinst på 1,4 miljarder kronor för årets första kvartal.

Det är betydligt mer än vinsten för motsvarande period i fjol, som uppgick till 7 miljoner kronor.

Kärndivisionernas intäkter steg med 15 procent och orderingången ökade med 16 procent, enligt ett pressmeddelande från bolaget.

Resultatet är bättre än vad analytikerna hade väntat sig.