Stöd till räddningstjänster när skogsbränder väntas i stormens spår

Räddningsverket planerar för unika extraåtgärder inför befarade skogsbränder i Sydsverige i sommar på grund av allt ris och virke efter stormen.

Bland annat ska statliga förråd med släckningsutrustning flyttas till området. Och myndigheterna ska få hjälp med taktik inför större skogsbränder.

Det finns samtidigt beredskap att sätta in flygplan och helikoptrar från utlandet för vattenbombning.

Däremot blir det inte nån nationell insatsstyrka eller gemensam räddningsledning som vi hörde krav på i nyheterna igår.