Han ljuger säger politiker

Peter Eriksson far ut med osanning. Det säger Agneta Lipkin, ordförande för socialdemokraterna i Kalix. Peter Eriksson har fel i sitt öppna brev till regeringen att ministrar kommer till kommunen och utnyttjar kommunala lokaler, utan att kommun eller verksamhetschefer informerats, säger hon.
Verksamhetsansvariga, socialchef och äldreomsorgschef har varit närvarande på mötena med socialminister Lars Engqvist. Att den interna informationen inte fungerar får Peter Eriksson själv ta på sig, säger Agneta Lipkin.