Vem säkrar elen när kylan kommer?

11 min

Hur ska regeringen garantera ett stabilt elsystem när dagens kärnkraftsreaktorer börjar stängas. Svenska kraftnät som ansvarar för att det hela tiden finns rätt mängd el i systemet kommer med varningar. Kalla vinterdagar kan det bli så stor brist på el att elen måste kopplas bort och då blir det mörkt i delar av Sverige. Hör ett reportage Sven Börjesson. 

Hör också en debatt med socialdemokratiska energiministern Ibrahim Baylan och Maria Sunér Fleming från Svenskt näringsliv.