Landstinget betalar ambulansförarnas C-kort

1:17 min

Landstingets nya ambulanser är större och tyngre än de gamla. Därför erbjuds alla förare som inte redan har behörighet gratis C-körkortsutbildning.

De nya större ambulanserna har många fördelar framför de som ingår i fordonsparken idag berättar Wolmer Edqvist, biträdande verksamhetschef för ambulanssjukvården i Värmland.

– Man kan lasta mer. Man kan ha med sig mer medicinsk utrustning och man kan även ha med sig mer personal. Vi kan lasta mer syrgas i samband med kuvöstransporter.

De nuvarande ambulanserna väger 3,5 ton medan de nya väger 3,88 ton. Och det gör att man måste ha C-körkort för att köra dem. Kostnaderna för att utbilda ambulansförarna som saknar C-kort ryms enligt Wolmer Edqvist inom budgeten för utbildning som ligger på 200 000 kronor. Ett kort kostar omkring 10 000 kronor.

Hela fordonsparken på 33 ambulanser kommer att vara utbytt inom sex år.

– Vi kör så himla många tusen mil varje år. Vi sliter på våra fordon så vi byter ut dem kontinuerligt. Ibland så förflyttar vi ambulanser mellan olika stationer som har högre körsträcka än andra, så att vi får ut alla milen maximalt ur fordonen.

Wolmer Edqvist tror inte att kravet på C-körkort kommer att göra det svårare att rekrytera personal till ambulanssjukvården.