Halv svänging från högsbypolitikerna kring biblioteket

Den heta debatten i Högsby om den tilltänkta lokalen för Migrationsverket, kommunens bibliotek, har fått politikerna där att tänka om. Nu ska man i första hand försöka hitta andra lokaler i samråd med Migrationsverket. Först om ingen annan lösning finns - blir det biblioteket.