Landstinget kommer inte klara den nationella vårdgarantin

Bara tre landsting kommer att klara den nationella vårdgarantin när den träder i kraft den 1 november. Örebro läns landsting tillhör inte dem.

Örebro läns landsting som införde vårdgaranti för några år sedan kommer inte att klara garantin om vård inom 3 månader enligt kartläggningen. De tre som klarar garantin är Stockholm, Kalmar och Jönköping. Visar en genomgång tidningen Dagens Samhälle har gjort.
Landstingen får i år 700 miljoner kronor för vårdgarantin, men pengarna går på en del håll in i den vanliga budgeten.
Som vi berättade häromdagen ser Örebro läns landsting just nu över vårdköerna i länet inför den nationella vårdgarantin som införs i höst. Jan Olsson, som är hälso- och sjukvårdsdirektör säger att någon garanti att Örebro läns landsting plötsligt skulle klara av allting kan inte ges.