Asbest vid rivning

I samband med ett rivningsarbete i Silverdalen var arbetarna helt oskyddade trots att det var mängder med asbest i byggmaterialet, skriver Oskarshamnstidningen. Byggnadsfacket är kritiskt - men entreprenören som utförde rivningen skyller på att man inte visste hur mycket asbest som fanns, och säger dessutom att asbesten inte längre är farlig.