Öresundsvarvet extranställer

Den svenska varvsindustrin går allt bättre, något som Öresundsvarvet i Landskrona nu känner av. För att klara av alla beställningar måste man ta in extra folk. (SR Malmö)