Svenska kraftnät varnar för elbrist i framtiden

1:29 min

Under kalla vinterdagar kan det bli elbrist när kärnkraftsreaktorer av ålderskäl och på grund av bristande lönsamhet, börjar avvecklas på 2020-talet. Elbrist kan göra att elen kopplas bort och det blir  mörkt i delar av Sverige. Det varnar Svenska kraftnät för. De ansvarar för att det hela tiden finns rätt mängd el i systemet.

– De kalla perioderna när alla vill ha el samtidigt, då räcker inte elen till alla, säger Erik Ek, driftchef på Svenska Kraftnät.

När svenska kärnkraftsreaktorer  börjar avvecklas, av ålderskäl och kanske också på grund av dålig lönsamhet,  kommer elen inte alltid att räcka till, säger Erik Ek. Kalla vinterdagar blir det risk för elbrist och svenska kraftnät kommer i så fall att släcka ner delar av Sverige.

– Då får man koppla bort delar av förbrukningen, säger Erik Ek.

Så risken finns att delar av Sverige blir mörklagda, om sju, åtta, nio, tio år, om ett antal reaktorer stängs. Den risken finns?

– O, ja.

Vindkraften i Sverige producerar visserligen mycket el sett över ett år, men under de kalla perioder när elbehovet är som störst visar svenska kraftnäts statistik att vindkraftens bidrag är litet.

– Det går heller inte att lita till import av el eftersom flera andra länder har den strategin, att  importera el under perioder med lite vind. Politikerna i Sverige säger samma sak, att vi ska förlita oss mer på import i framtiden. Om det är flera länder som har samma strategi så blir det ett ganska brutalt uppvaknande, säger Erik Ek, driftchef på Svenska kraftnät.