Uppsalaelever blir allt sämre

Var fjärde elev i Uppsala går ut grundskolan utan att ha fått godkänt betyg i alla ämnen. Det visar en ny sammanställning som gjorts om kvalitén i Uppsalas grundskolor.

Kvalitetsredovisningen gäller Uppsalas grundskolor för förra året och den visar både att var fjärde elev går ut grundskolan utan att ha godkänt betyg i alla ämnen, och att andelen elever som är behöriga till gymnasiet har sjunkit från året innan.

-Resultaten visar att vänstermajoriteten har misslyckats med sin skolpolitik, vi har väldigt bra lärare i Uppsala så det handlar inte om det, säger Folkpartiets Jan-Ove Jerrestål.

Jan-Ove Jerrestål reagerar också på att resultateten försämrats enligt en beräkningsmodell där man tar hänsyn till bl a social struktur i kommunen.

Socialdemokratiska kommunalrådet Stavros Giangozoglu medger att han är besviken på resultatet.

Giangozoglu pekar på att det är mycket stora skillnader mellan de olika Uppsalaskolorna och säger att det i hög grad är i invandrartäta stadsdelar som resultaten ligger lägre, och han tror att den socialdemokratiska politiken ska ge effekt på sikt.

-Man ska få undervisning på sitt eget modersmål tills man kan svenska helt och hållet, annars kan man inte tillgodogöra sig kunskapen på bästa sätt.