Barnmorskor protesterar

Ett femtio-tal barnmorskor och runt fyrtio undersköterskor på förlossningen på Akademiska sjukhuset menar att den låga bemanningen på helgerna utgör en medicinsk säkerhetsrisk. De har skrivit ett protestbrev till klinikledningen och förutom att de är missnöjda med helgbemanningen så ställer de också krav på högre löner och bättre arbetsmiljö.