Älvkarleby har få miljonärer

Svenskarna blir bara rikare, men rikedomarna är ojämt fördelade, enligt SCBs senaste statistik.

360.000 kronor är medel-förmögenheten idag, det mesta bundet i bostäder.

Men det är 10 procent av svenskarna som äger 60 procent av den samlade förmögenheten. Mer än en tredjedel av hushållen har mycket låg eller till och med negativ förmögenhet.

Flest miljonärer finn det i Danderyd. Älvkarleby kommun har minst andel miljonärer.

Liksom tidigare är kvinnornas förmögenhet mindre än männens men gapet mellan kvinnor och män har åtminstone inte ökat mellan år 2002 och 2003.