Regeringen vill ha karantän för politiker

1:47 min

Socialdemokraterna svänger i frågan om karantän för ledande politiker som vill gå över till näringslivet. Tidigare har man sagt nej, men nu vill civilministern och tidigare Gävlebon Ardalan Shekarabi (S) utreda sådana karantäntider.

– Mot bakgrund av den debatt som varit, inte minst under de senaste åren, så vill jag hålla öppet för att utreda behovet av inte minst karantänsregler, på det här området, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S).

Den förre moderate finansministern, Anders Borgs, övergång från politiken till Kinneviks styrelse har blåst nytt liv i debatten om det rimliga i snabba övergångar, så kallade svängdörrar, mellan politik och näringsliv.

I en rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi föreslogs för ett par år sedan bland annat en ettårig karantän för ministrar, statssekreterare och generaldirektörer. Men intresset bland politikerna på riksplanet har varit svalt.

Bara Miljöpartiet och Vänsterpartiet har aktivt drivit frågan. Folkpartiet gläntade på svängdörren i efterdyningarna av Saudiaffären.

Så sent som i somras var Moderaterna och Socialdemokraterna överens om att det inte behövdes något regelverk på det här området. Den kristdemokratiske civilministern,  Stefan Attefall, deklarerade att han inte heller såg något behov av sådana regler. Nu svänger socialdemokraterna i frågan.

– Utbytet mellan politiken och näringslivet är positivt. Men det kan i vissa situationer leda till intressekonflikter. Då ska det finnas en rimlig balanspunkt mellan politikernas möjligheter att hitta nya jobb och allmänhetens förväntningar på att politikerna själva funderar över lämpligheten att själv gå snabbt från ett uppdrag till ett annat, säger Ardalan Shekarabi (S).

– Det är viktigt inte minst ur befattningshavarnas perspektiv. Så att de inte riskerar att misstänkliggöras om de går över till en verksamhet som de tidigare kan ha haft inflytande över i sin offentliga roll, säger Ardalan Shekarabi (S).