Privatsjukvård för kommunanställda

Sunne kommun planerar att teckna privat sjukförsäkring för sina 1.200 anställda - det blir i så fall första kommunen i landet med ett sådant avtal.

Personalchefen Kjell-Åke Hagström säger till NWT att det är viktigt att de sjuka så snabbt som möjligt kommer tillbaka i arbete och inte behöva stå i långa vårdköer. Premien på flera miljoner tror kommunansvariga kommer att tjänas in genom minskade kostnader i samband med sjukskrivningar. Inga beslut är tagna och det ska bara vara en liten krets i Sunne kommun som fram till nu vetat om planerna om vård på privatsjukhus.