Våld mot kvinnor i länet kartläggs

Snart ska vi få bättre kunskaper om hur många kvinnor i Västmanland som utsätts för våld.

För första gången görs en omfattande kartläggning för att ta reda på hur många kvinnor i länet som blir misshandlade i nära relationer.

Hittills har man saknat ordentlig statistik över hur utbrett kvinnovåldet är.

- Avsikten är ju att få ett underlag så att vi kan vidta rätta åtgärder. Det handlar ju framörallt om att få ett bättre bemötande av de våldsusatta kvinnorna så att de ska få skydd, hjälp och stöd i att komma ur sin situation, säger Karin Tilly, jämställdhetsdirektör på länsstyrelsen.

Bakom den stora kartläggningen i Västmanland står såväl landstinget, kommunerna som länsstyrelsen.

Förutom att man velat ta reda på vilken statistik över kvinnovåld som finns, har man också velat veta hur många misshandlade kvinnor som myndigheterna, kommunernas socialtjänst och sjukvården samt frivilligorganisationerna - t ex kvinnojourerna - kommit i kontakt med.

Karin Tilly hoppas är att kartläggningen ska leda till att kommunerna och samhället i stort ger ordentliga resurser för att man ska kunna hjälpa de utsatta kvinnorna:

- Vår förhoppning är väl att vi kan kunna bygga upp resurser så att vi också från samhällets sida kan vara ett sådant här stöd som kvinnojourerna är, och ta på oss det ansvaret som ändå mydigheterna har, säger Karin Tilly till P4 Västmanland.

I den kommande rapporter får man alltså kunskap om de kända fallen av kvinnomisshandel i länet, men Karin Tilly planerar redan en fortsättning för att ta redan på hur många kvinnor som utsätts för våld i det dolda.

Liknande undersökningar på andra håll har gett ett skrämmande resultat.

- Det man kanske skulle önska att vi skulle gå vidare med efter den här kartläggningen är att kanske göra en total omfångsstudie, där man då går ut med enkäter och frågar kvinnor.

- Det har ju gjorts några stycken, och den mest uppmärkammade kanske är ”En slagen dam”. Där kom man ju fram till att nästan hälften av alla kvinnor över 15 år har en erfarenhet av mäns våld i en nära relation, berättar Karin Tilly.

- Och det vore ju väldigt intressant att se om det också är lika omfattande i Västmanland; men det finns ju egentligen ingen anledning att tro någonting annat, säger Karin Tilly till P4 Västmanland.