Länsförsäkringar halverar sjukfrånvaron

Länsförsäkringar Värmland har minskat kostnaderna med 800.000 kronor förra året - detta då sjukfrånvaron mer än halverats bland de anställda genom olika aktiva insatser.

Investeringen i friskare personal är fortare återbetald än åtskilliga andra investeringar, säger Stefan Nordéen på Länsförsäkringar Värmland. Det har bl a handlat om livsstilskurser för anställda som riskerat att bli sjukskrivna, fysiska aktiviteter och individuella friskvårdsplaner.