Svenska stamcellsforskare på offensiven i Kalifornien

I San Francisco avslutades igår en stor stamcellskonferens med några av världens främsta forskare på området, en konferens som arrangerades av svenska forskare och organisationer.

Anledningen är att Kalifornien ska storsatsa på just stamcellsforskning. 21 miljarder kronor ska satsas under de närmsta tio åren och då vill svenska forskare och företag vara med och dela på pengarna. Redan idag är många svenska forskare beroende av amerikanska forskningsanslag.

Pengarna ska i första hand finansiera ett nytt stamcellsinstitut, ett institut som sannolikt kommer att dra till sig många utländska forskare. I nästa vecka avgörs var Kaliforniens nya stamcellsinstitut ska ligga. Några förslag är San Francisco, San Diego eller Emeryville.