Fackligt glädjeskutt för Nutek stöd

Nuteks besked igår om att bevilja utvecklingsbidrag till Volvo lastvagnars måleriinvestering gladde Metallklubbens ordförande William Frank.

William Frank säger till P4 Västerbotten att utan ett nytt täcklacksmåleri så går fabriken en framtid till mötes som han inte vill tänka på. Men han tillägger att: - Vi ska inte ropa hej än. Nästa steg är att EU säger ja till miljöstödet.

Och informationschefen vid Volvo lastvagnar i Umeå, Thor Persson, säger att utvecklingsbidraget på 45 miljoner kronor från Nutek till ett nytt måleri är steg ett i den stora investering som Volvo lastvagnar hoppas kunna genomföra. Det nya täcklacksmåleriet beräknas kosta 650 miljoner kronor.

En femtedel av kostnaden hoppas Volvo lastvagnar kunna täcka med bidrag. Det handlar dels om 45 miljoner kronor, som Nutek nu beviljat. Men också om 85 miljoner kronor i miljöstöd, som man hoppas att EU-kommissionen i Bryssel ska vilja skjuta till. Besked om EU-pengarna beräknas komma i maj.