Transcom i Karlskoga ett av företagen som vinner på nya sjuklöneregler

Många företag har vunnit på de nya sjuklöneregler som infördes vid årskiftet. Regler som ger arbetsgivaren ett större ansvar för kostnaden för långtidsjuka.  
Jörgen Skoog, personalchef på Transcom i Karlskoga, tillhör dem som ser fördelar med det nya sjuklönesystemet.