Färre bilar än befarat begravda i Tingstäde

2:16 min

Saneringen efter en bilkyrkogård i Tingstäde närmar sig slutet. Inte bara bilvrak har dykt upp, utan också militärsängar, stormhinder, taggtråd och stängsel berättar Fortifikationsverkets Jon Moberg.

Fortifikationsverket har lite försiktigt daterat nedgrävningarna till 60-talet, och bilarna är då av äldre modell än så.

Mängder av skrot har nu lämnat platsen, men Jon Moberg räknar just inte intäkter för skrotvärde; saneringen blir ingen plusaffär för Fortifikationsverket.

Jon Moberg säger att mellan 300 000 och 400 000 lagts ned bara på provtagningarna.

Det mesta som hittats har legat ett par meter ner i marken och ovanför grundvattennivån. Och de jord och vattenprover som tagits har inte visat några skadeverkningar till följd av de många nedgrävda fordonen. Jon Moberg säger att motorerna verkar ha varit tömda på olja.

Det har tidigare gissats röra sig om mellan 40 och 200 nedgrävda fordon. Jon Moberg säger att det är svårt att säga något exakt antal trots att de är uppgrävda; alltså hur många blir det om man sätter ihop delarna.

- Jag har tidigare trott att det skulle röra sig om hundra bilar, men nu när jag pratat med jobbarna här ute verkar det inte vara riktigt så många, säger Jon Moberg.