Jordbrukare protesterar mot sjunkande mjölkpriser i Europa

1:57 min

Just nu pågår en demonstration med hundratals jordbrukare från flera europeiska länder i Bryssel. Jordbrukarna protesterar på sjunkande mjölkpriser i Europa, bland annat på grund av det ryska importstoppet av mjölkprodukter. Det gör att många jordbrukare slås ut.

Ela Joncyk från Polen är en jordbrukarna som är med och häller ut mjölk i EU-kvarteren i desperation.

– Jag tror att det blir svårt att producera på samma nivå. Vi måste fortfarande ge korna mat. Det kommer att bli svårt att leva, säger Ela Jonczyk, som tillsammans med sina föräldrar driver ett jordbruk med 65 mjölkkor utanför staden Olsztyn i nordöstra Polen.

Framtiden för familjejordbruket är oklar efter att Europa de senaste månaderna svämmat över av mjölk. En av de främsta orsakerna är att Ryssland infört importstopp mot mjölkprodukter från EU, som ett led i den pågående krisen i Ukraina, eftersom det är ett svar mot de sanktioner som EU infört mot Ryssland.

På ett traktorsläp står 5 000 liter mjölk i stora behållare. Mjölken släpps ut på marken i en grop som snart fylls. Den vita mjölken rinner snabbt ut på marken och bildar en vitgrå gyttja här i EU-kvarteren.

– Vi måste agera och då förstår de att någonting händer, säger Ela Jonczyk. 

Ela tittar runt omkring sig och på byggnaderna där företräderare för EU:s medlemsländer sitter i olika möten. Där EU-kommissionärerna och EU:s tjänstemän har sina kontor.

Det är alltså flera hundra jordbrukare, alltifrån Polen och Tyskland till Frankrike och Irland, som samlats här med slagord mot att politikerna inte gör tillräckligt för att hjälpa dem.

En som är här är John Comex från Irland.

– Priset faller under produktionskostnaden. Flera jordbrukare försvinner på grund av dålig lönsamhet eller för att de går i konkurs. Då blir produktionen åtstramad och priset stiger rakt upp. Det är inte bra för Europas konsumenter och det är inte bra för den kritiska massan i produktionsledet, säger John Comex, som leder en irländsk jordburksorganisation.

Själv har han flera hundra kor för både mjölk- och köttproduktion. Och nu vet han inte vad han ska göra med dem.