Jakt på svartarbete gav kvarts miljard

Skattverkets insats mot svart arbetskraft i Dalarna och Gävleborg har under de tre senaste åren resulterat i skattehöjningar på närmare en kvarts miljard kronor.

Granskningen som skett inom bygginstallationsbranschen har också lett till åtal och fällande domar som medfört sammanlagt drygt 50 års fängelse och näringsförbud för närmare 120 år totalt.

I år kommer skatteverket bland annat att kontrollera restauranger och privata vårdgivare extra noga i Dalarna och Gävleborgs län.