Sjukhusen ska ta bättre hand om misshandlade kvinnor som söker vård

Akuttmottagningarna i länet ska bli bättre på att ta hand om kvinnor som misstänks vara utsatta för våld.
Tidigare har kvinnor som kommer till hälso- och sjukvården på grund av misshandel eller annat våld tagits emot på olika sätt beroende på vilken mottagning de sökt till.

Men nu har en gemensam handlingsplan tagits fram på de tre akutmottagningarna i Östergötland.
Målet är att omhändertagandet ska se likadant ut på alla tre akutmottagningarna.