Ja till dubbelspår genom Ängelholm

Regeringsrätten lämnar klartecken till en dubbelspårig järnväg genom Skälderviken i Ängelholm.

Regeringsrätten har inte hittat något brott mot någon rättslig regel och säger att regeringens tidigare beslut ligger fast.

Tillståndet lämnades av regeringen i juni 2003 genom ett godkännande av detaljplanen. Men föreningen Västkustbanans Framtid och ett antal enskilda fastighetsägare överklagade beslutet.

Thomas Eklund som i föreningen Västkustbanans Framtid kämpar för en sträckning via flygplatsen känner vanmakt, men säger att de inte kommer att ge sig.