Olika lösningar för varslade IBM-anställda

När IT-företaget IBM varslar 36 anställda i Linköping får de inte något avgångsvederlag.
Men i Stockholm erbjuds anställda 18 månadslöner.

Marina Åman är ordförande i Sif:s fackliga råd på IBM och hon säger till Sveriges Radio Östergötland att det inte känns bra att man behandlar medlemmar olika.
En löntagarkonsult har nu kontaktats som ska granska neddragningarna och IBM kommer inte börja förhandla förrän konsultens utredning är klar.
Totalt berörs 538 anställda i Linköping, Stockholm, Eskilstuna, Alingsås, Västerås och Huskvarna av IBM:s varsel.