Hammarö

Extra stöd till begåvade elever

1:23 min

Hammarö kommun har jobbat med ett projekt för att bättre se till begåvade elevers behov. 

– Det handlar om att alla barn i skolan ska utvecklas så långt som möjligt. Vi har förmånen att ha en lärare i Karlstad som studerat det här med särbegåvade barn, säger Maria Kjällström, chef för bildningsförvaltningen på Hammarö.

Elisabet Mellroth är lärare som fått tillfälle att forska på Universitetet om just barn med särbegåvning. Under hösten har hon haft dialogträffar med alla lärare i kommunen med både teori och praktiska övningar. 

– Hennes forskning visar att den här gruppen elever, som har speciell fallenhet för matematik, ofta är missförstådda i skolan. De känner sig annorlunda och det är inte ovanligt att de här eleverna är föremål för elevhälsan och specialpedagoger. De kan missuppfattas som att de tappat intresset för skolan men det handlar snarare om att de behöver fler utmaningar och att man möter deras kunskaper.

Hur blir det med de elever som behöver extra stöd, kommer resurser att tas från dem?

– Det här är inte i första hand en fråga om resurser utan det handlar om kompetens och kunskap. Vi kommer aldrig ställa de här två grupperna mot varandra, alla elever har rätt till såväl stöd som stimulans, säger Maria Kjällström.