Gamla miljösynder i Mariannelund ska utredas

Nu ska gamla miljösynder i Mariannelund utredas. Det är området runt före detta Sulfitfabriken och Bruzaån intill som ska undersökas.

Eksjö kommun vill veta hur mycket föroreningar som läckt ut från sulfitfabriken i området och nu får man 25 000 kronor från länsstyrelsen för att kartlägga området.

Länsstyrelsen menar att området hör till de mest prioriterade förorenade områdena i länet som måste saneras.