Rättvik kan få egen flygplats

I Rättvik har det i många år funnits ambitioner att få till stånd en egen flygplats.

Nu har det arbetet kommit så långt att det finns en plan för en flygplats med en 2 km lång start- och landningsbana mellan Söderås och Mårtanberg efter riksväg 80.

Men hur det hela ska finansieras, det är långt ifrån klart.