"Även ett självständigt Kosovo måste stå under utländsk kontroll"

Senare i år kommer det förmodligen att inledas förhandlingar om att Kosovo ska bli en självständig stat från att idag styras av FN. Men om det blir självständighet kommer omvärlden även i framtiden att kontrollera Kosovo, bland annat för att bekämpa den omfattande brottsligheten.

– Någon form av övervakning kommer att bli nödvändig, inte minst när det gäller hur den albanska majoriteten behandlar den serbiska minoriteten, säger Kosovo-experten Alex Andersen vid International Crisis Group i Pristina.

Bland annat, säger han, måste det finnas internationella domar och åklagare vid domstolarna som att de fungerar oavhängigt och de utländska trupperna måste finnas kvar för långt tid framåt.

Var en del av Serbien
Fram till kriget för sex år sedan var Kosovo en del av Serbien, men nu är de ett FN-protektorat. Motviljan mot FN ökar.

Kosovo är i dag en mycket svag statsbildning och ett av de största problemen är den väldiga kriminaliteten.

Brottssyndikat från Kosovo kontrollerar till exempel stora delar av narkotikahandeln i Europa.

Brottsligheten är dock inget argument för att skjuta på självständighet, menar Alex Andersen. En mer tydlig stat skulle ha större möjligheter att bekämpa brottsligheten.

Kan bli som i Bosnien
Det är alltså en begränsad som han tror blir resultatet av förhandlingarna i höst, kanske ungefär som Bosnien har det i dag. Han tror att de Kosovoalbanska ledarna är beredda att acceptera det, liksom även de serbiska.

Den serbiska sidan har överhuvudtaget börjat bedriva en mer konstruktiv diplomati än kosovoalbanerna på senare tid, säger Andersen.

Det är just i den oklara situation som Kosovo befinner sig i nu som den organiserade brottsligheten kan utvecklas och frodas, menar Andersen.

Kan bli våldsamheter
Om FN och omvärlden skulle backa och skjuta på självständigheten så tror han det blir en våldsam reaktion i Kosovo.

– Om det inte blir självständighet kommer det snabbt att bli ett regelrätt uppror bland Kosovos 90 procent albaner, säger Alex Andersen vid International Crisis Group i Pristina.

Sten Sjöström, Pristina, Kosovo
sten.sjostrom@sr.se