Vilhelmina

Lyckat skogsbruk i fjällskog

1:58 min

En gammal metod att avverka skog är tillbaka på nytt sätt i Vilhelminafjällen. I försöksområdet gör man som förr och blädar skogen.

 Nu är det andra gången försöksskogen avverkas med maskiner utan att att det blir konflikter mellan markägare och naturvänner.

Staffan Öberg på Skogsstyrelsen i Vilhelmina berättar att virkesförrådet har återhämtat sig från avverkningen vintern 1989. Idag 25 år senare går man in med skördare för andra gången och kan hugga lika mycket igen.

Det har inte skett någon större inväxning av nya granar ännu så man kan inte säga ännu att blädningsmetoden fungerar hur länge som helst just på det här stället. Det här är ett rent produktionsförsök säger Staffan Öberg men det är uppenbart att blädningen har miljömässiga vinster och är bättre för rennäringen.

Fjällskogen har brukats länge med sågsvans och motorsåg men med maskinerna kom kalhuggningen till fjällen. När granskogarna vid sjön Bielite stod på tur blev det protester och man kom överens om att testa andra metoder.

För 25 år sedan var maskinerna osmidiga för blädning men teknikutvecklingen gör det lättare att gå in med en skördare idag.