Örebro kommun aktieägare i privat vårdbolag

Örebro är en av de fem Socialdemokratiskt styrda kommuner i landet som äger aktier i det privata vårdbolaget Capio. Det är tidningen Affärsvärlden som kartlagt vilka kommuner som har aktieposter i privata Capio, samtidigt som regeringen har infört en lag som stoppar aktieutdelning för privata vårdbolag.

Leif Eriksson, ekonomichef på Örebro kommun bekräftar kommunens aktieinnehavet. Han säger att det totalt rör sig om ca 10.000 aktier till ett dagsvärde av 1.2 miljoner kronor.

Ekonomichef Leif Eriksson säger också att kommunens aktieköp helt sköts av utomstående förvaltare.
Deras aktieköp styrs i sin tur av en policy som kommunfullmäktige beslutat om. En policy som förbjuder kommunen att äga aktier i bolag som säljer tobak, sprit eller krigsmateriel men som idag inte har några begränsningar kring aktier i privata vårdbolag.