Fritidsledare kan undantas från bestämmelsen om nattvila

Fritidsledare är en yrkeskategori som i vissa fall kan undantas från bestämmelsen om nattvila. Den tolkningen gör Arbetsmiljöverket efter en anmälan från facket kommunal, som begärt ett tolkningsutlåtande.

Det hela handlar om fritidsledare och deras skyldighet att arbeta nattetid vid skolavslutningar. En tvist som pågått under flera år mellan facket och Karlstads Kommun, som tolkar avtalet olika. När det gäller den nya fritidsverksamheten nattetid i Ungdomens Hus är det en fråga som får avgöras mellan parterna genom ett kollektivavtal om undantag från arbetstidslagen, som säger att arbetstagare ska ha ledigt nattetid mellan klockan 24 och 05.