Gröna Klimatfonden finansieras med biståndspengar

1:49 min

500 miljoner kronor tas från planerade biståndsprojekt för att betala Sveriges utlovade del av den Gröna Klimatfonden.

Gröna Klimatfonden ska motverka miljöhoten i världens fattiga länder. Regeringen ville bekosta satsningen med bland annat ökade inkomstskatter. Men utrikesutskottet har nu beslutat att stödja de borgerliga partiernas förslag, som innebär att 500 miljoner tas av biståndet. Biståndsminister Isabella Lövin (MP) tycker beslutet är beklagligt.

– Nu måste vi på grund av Alliansens budget som stöttas av Sverigedemokraterna spara ytterligare en halv miljard på biståndet.

Den rödgröna regeringen ville höja skatten för höginkomsttagare och ta bort halveringen av arbetsgivaravgiften för unga, och skulle då haft pengar att betala 500 miljoner kronor till den Gröna Klimatfonden utan att använda biståndspengar.

Detta gäller inte längre eftersom det är den borgerliga alliansens förslag som ska genomföras. Då ska istället de 500 miljonerna tas ur biståndet och det blir planerade projekt som får minskas, säger Isabella Lövin.

– Vi kommer försöka titta över hela fältet, det gäller FN-organet och bilaterala insatser.

Hillevi Engström är tidigare biståndsminister och nu moderaternas biståndspolitiska talesperson. Hon säger att även allianspartierna vill ge 500 miljoner kronor till den Gröna Klimatfonden. Det blir den sittande regeringens ansvar att välja vilka biståndsprojekt som måste dras ner.

– Jag förutsätter att regeringen inte drar ner på det humanitära biståndet och biståndet till flyktingar, men sedan har man ju åtskilliga miljarder kronor att prioritera bland.

Vänsterpartiets Hans Linde står bakom regeringen i frågan och är besviken.
– Man offrar barnmorskeutbildningar i Afghanistan, ebolainsatser i Västafrika eller stöd till hiv-smittade i södra Afrika för att finansiera klimatinsatser. Man ställer olika behov bland världens fattiga mot varandra, säger Hans Linde.