Ja till alkohol på Valborg

Länsrätten tycker att det ska få serveras alkohol till klockan två på natten i Björkanderska huset vid Skeppsbron i Visby på Valborgsmässoafton.

Gotlands kommun har sagt nej, bland annat med hänvisning till det tiopunkters program som antagits för att förbättra ordningen i Visby.

Men länsrätten ger ändå tillstånd till förlängt serveringstillstånd eftersom risken för alkoholpolitiska olägenheter bedöms som liten.

Länsrättten konstaterar att det bara rör sig om en timme vid ett speciellt tillfälle på en plats där det ändå finns många människor på Valborgsmässoafton.